Storstjärnan Roger Federers oväntade svar – efter Greta Thunbergs tydliga markering: ”Jag är skyldig…”

Roger Federer svarar efter Greta Thunbergs tydliga markering mot honom.