Svensksuccéns helmärkliga klassmål i natt – kommentatorerna fattar ingenting

Kommentatorerna fattar ingenting efter målet