Jättekritiken mot Elias Pettersson – profilens ärliga ord om svenskstjärnan som ingen vill höra: ”Vill inte vara för hård, men…”

”Svag mentalt”