Domarikonen Peter Fröjdfeldt kan göra comeback till fotbollen – för det mest oväntade jobbet

För det mest oväntade jobbet.