Stina Nilssons tydliga markering – efter ryska jätteattacken: ”Jag har bestämt mig för…”

”Jag har bestämt mig för att…”