Frida Karlssons stora ilska efter otäcka brottet mot henne – utnyttjad precis som Stina Nilsson: ”Det måste vara olagligt”

Utnyttjad precis som Stina Nilsson: ”Det måste vara olagligt”