Integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om hur N365 Group Holding AB, (“N365”, “vi”, “oss”, “vår”, “våra”), org.nr.: 556945-1569 och bolag inom gruppen, kan behandla din personliga data när du besöker våra webbsajter. Sportbibeln är en sida som ägs och drivs av nyheter365 AB, en del av N365.

N365 är controller i processen att behandla din personliga data.

Vi samlar in personlig data elektroniskt och den personliga data som N365 behandlar är din mejladress som du lämnat till oss genom att frivilligt anmäla dig till våra nyhetsbrev, eller anonym besöksdata när du besöker våra webbsajter, som ägs eller hanteras av N365 och dess grupp av bolag.

N365 kommer processa datan enligt de syften och dess lagliga grund enligt tabellen nedan. Lagringsperioden av din personliga data redovisas nedan.

Syftet för behandlingen Laglig grund för behandling Lagring
Vi behandlar din data enligt din begäran när du anmälde dig till våra nyhetsbrev, eller andra tjänster som vi erbjuder på våra webbsajter. Vår lagliga grund är att vi vill uppfylla dina önskemål om att ta del av våra nyheter och bibehålla en god kundrelation. Om du av-anmäler dig från våra tjänster kommer vi att radera din personliga data.
Vi behandlar din personliga data när du besöker våra webbsajter. Vår lagliga grund vilar på att förstå vad du som besökare är intresserad av, och hur vi kan förbättra våra webbsajter. Se mer information under “Cookies”. Se avsnittet om “Cookies”
Vi analyserar användandet av våra webbsajter i form av sidvisningar, trafikflöden, söktermer och vidareklick, i syftet att förbättra våra webbsajter tekniskt och innehållsmässigt. Vår lagliga grund vilar på att kunna redovisa statistik till våra kunder. Se avsnittet om “Cookies”
Våra webbsajter kan också innehålla tredjeparts-cookies som genereras av Annonsnätverk, för att kunna ge dig som användare en bättre upplevelse när du besöker våra webbsajter. Se avsnittet om “Cookies”

 

För att kunna uppnå syftena, kan vi komma att dela din personliga data med underleverantörer.

Dina rättigheter under nuvarande lagstiftning:

  • Rätten till access: du kan när du vill begära ut information om den insamlade personliga datan. På sådan begäran kommer vi skicka dig en kopia på din personliga data (elektroniskt).
  • Rätten till rättelse: du har rätten att få din personliga data rättad om den är ofullständig eller felaktig.
  • Rätten att bli bortglömd: under vissa omständigheter (inklusive hanteringen baserat på ditt samtycke), kan du begära att vi raderar din personliga data. Vänligen notera att denna rätten inte är ovillkorlig. Därför kan vi åberopa att denna rätten inte leder till ett agerande från vår sida.
  • Rätten till invändning: till viss behandling som utförs av oss i relation till din personliga data, som till exempel behandlingen av din personliga data baserat på vår lagliga. Rätten till invändning gäller även behandlingen av din personliga data för marknadsföringssyften..
  • Rätten till begränsning av behandling: du kan under särskilda omständigheter begära att vi begränsar behandlingen av din personliga data. Vänligen notera att denna rätten inte är ovillkorlig. Därför kan vi åberopa att denna rätten inte leder till ett agerande från vår sida..
  • Rätten till dataportabilitet: ger dig rätten att ta emot din personliga data (eller att få din personliga data överförd till en annan controller) i ett strukturerat, och standardiserat format.

Du har också rätten att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Cookies

Vi använder Cookies på våra webbsajter. En Cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet som du använder när du besöker våra webbsajter.

Ställ in dina cookies här: Cookies

Cookies används för att underlätta och förbättra användandet och upplevelsen på våra webbsajter, och de kan innehålla personlig data. Cookies kan accepteras automatiskt av din webbläsare, men du kan ändra den inställningen på egen hand, i din webbläsare. Vi ger dig också möjligheten att tacka nej till behandlingen av Cookies som inte är relaterade till webbsajternas funktionalitet. Du kan även ställa in så att din webbläsare frågar dig varje gång om du vill acceptera Cookies eller inte.

Om du inte godkänner användandet av Cookies vill vi göra dig uppmärksam på att visa funktioner på våra webbsajter slutar att fungera, och därmed försämrar din användarupplevelse när du besöker våra webbsajter.

Barn

N365 webbsajter riktar sig inte till personer som är under tretton (13) år och vi begär att sådana individer inte uppger personlig data på våra webbsajter. Om det kommer till vår kännedom att personer under 13 år har delat med sig av personlig data, kommer vi ta alla nödvändiga medel för att radera sådan information.

Google Analytics

N365 använder Google Analytics för att analysera användandet av våra webbsajter. Google Analytics förser N365 med aggregerad data som hjälper oss att ta affärsmässiga, och innehållsmässiga beslut. Slutligen, Google, som tredjepartleverantör, kontrollerar informationen som samlas in genom Google Analytics och du kan kontrollera Googles sekretesspraxis innan du besöker våra webbsajter. Informationen om deras sekretesspraxis gällande Google Analytics hittar du på at http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Sociala Nätverk

N365 använder tekniska funktioner på våra webbsajter för att koppla vårt innehåll till sociala nätverk, som till exempel Facebook, YouTube och Twitter.

Om du besöker en av våra sidor med sådana Sociala Nätverks-funktioner, skapar en länk mellan valt Socialt Nätverks server och funktionen på vår webbsajt skickar informationen krypterat via webbläsaren. Informationen som kan skickas är att du besökt våra webbsajter, delat vårt innehåll eller gillat våra artiklar. Om du är inloggad på valt Socialt Nätverk kommer den informationen att adderas till ditt konto hos valt Socialt Nätverk.

Om du som besökare tidigare tagit emot en Cookie från nämnda Sociala Nätverk, för att du har konto hos dem, eller besökt nätverket i fråga, skickas den informationen i Cookien till valt Socialt Nätverk när du besöker våra webbsajter, där kopplingen till Sociala Nätverk finns..

Till exempel: Denna länken ger dig mer information om Cookies från Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

Annonsnätverk

Vissa av N365 webbsajter förlitar sig på annonsering som intäktskälla. För att kunna visa annonser till våra besökare, är våra webbsajter kopplade till av oss valda annonsnätverk. För att dessa annonsnätverk sak kunna visa relevanta annonser när du besöker våra webbsajter, samlar de in personlig data genom så kallade tredjeparts-cookies..

Dessa Cookies samlar information om ditt surfbeteende, för att på så sätt kunna visa relevanta annonser för dig, och som baseras på ditt intresse. De begränsar också antalet gånger du ser en viss annons, och mäter effektiviteten i en annonskampanj. Dessa Cookies kommer ihåg vilka webbsajter du besöker och den informationen delas med andra parter, såsom annonsörer.

Säkerhetsåtgärder

N365 har implementerat både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga data. Spårbarhet, återläsning, åtkomstbegränsning, policies och riktlinjer för att försäkra oss att anställda endast når personlig data baserat på om de har rätt till den eller inte.

Kontaktinformation

Om du har några frågor i relation till behandlingen av din personliga data, eller användandet av Cookies, eller om du skulle vilja åberopa någon av dina rättigheter, vänligen mejla oss på: [email protected]

N365 kan från gång till annan uppdatera denna Integritetspolicy och när den uppdateras kommer du bli notifierad på våra webbsajter.

Senast uppdaterad version: 2018-05-24