Uppgifter: Zlatans nya, avgörande drag – bara detaljer från att skriva på

Bara detaljer från att skriva på.